ល្បីពេញហ្វេសប៊ុកដោយសារគូស្នេហ៍ស្មោះ កម្រនឹងបានជួប ព្រោះតែខាងស្រី….

ត្រឡប់ទៅពត៌មានកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន “ស្រ្តីដែរមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងគុក” ដែលនាងបានដើផ្លូវខុស,ចុងក្រោយនាងបានជាប់គុកម្តងទៀត។

បន្ទាប់ពីនាងទទួលទោសជាច្រើនឆ្នាំឥឡូវនេះនាងបានទទួលជីវិតថ្មីមួយហើយនាងបានរៀបការជាមួយ បុរសជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាទៀតផង,ជីវិតរបស់នាងបានចាប់ផ្តើម ពីបាតដៃទទេរហូតដល់នាងទទួលបានជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរ។ឥឡូវនេះមានមហាជនជាច្រើនបានអបអរសារទ័រនាងដែរបានជួបស្នេហ៏ពិត។ ប្រភព៖​ makeluy.com