ចាន់ ប៊ុនលាភ ជួប ផាន់ គ្រាន់ និង ផេតឆាតឆ័យ ជួប ឌេនយៈសូ នៅថ្ងៃសុក្រសប្ភាហ៍នេះ!!

ថ្ងៃសុក្រទី 09/06/17. សប្តាហ៍ក្រោយ កម្មវិធីប្រដាល់ខ្សែក្រវ៉ាត់( KUBOTA រដូវកាលទី7 ) 65kg ( Round 4 )  ផាន់ គ្រាន់ VS ចាន់ ប៊ុនលាប ខណះ ផេតឆាតឆ័យ VS ដេនយះសូ !! Live On Bayontv ទស្សនាផ្ទាល់បាយ័នស្ទឹងមានជ័យ ម៉ោង៧យប់ : បញ្ជាក់ រៀងរាល់យប់ថ្ងៃសុក្រ

បញ្ចាក់៖ កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កីឡាករ សេង ស្រឿន ឈ្នះកីឡាករ ធន់ ចាន់តាក់ ទទួលបាន៣ពិន្ទុ និង កីឡាករ ភិតង៉ាម ឈ្នះកីឡាករ យ៉តខាវដាងទទួលបាន៣ពិន្ទុ។ ចាំមើលថាសប្ភាហ៍នេះតើអ្នកណាដែលអាចនិងទទួលបាន៣ពិន្ទុបន្ថែម។