សាហាវណាស់៖ ប្តីវាយប្រពន្ធរហូតដល់ឈឺចាប់ពេញខ្លួន តែចុងក្រោយទទួលលទ្ធិផលមិននឹងស្មានដល់…

ប្រទេសចិន៖ បើតាមវីដេអូកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដោយបានថតដោយអ្នកជិតខាងនោះគឺគេបានវាយធ្វើបាបប្រពន្ធខ្លួន ហើយបានហាមអ្នកដែលនៅជិតនោះមិនអោយជួយរឺក៏ប្តឹងប៉ូលីសឡើយ។ ប្តីដ៏ចង្រៃម្នាក់នោះបានវាយទាត់ធាក់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្តង។


ខណៈពេលនោះក៏មានបុរសម្នាក់ដែលនៅជិតខាងមកជួយតែបែរជាត្រូវប្តីម្នាក់នោះរកវាយគាត់ ទៅវិញ បន្ទាប់មកគេក៏បន្តវាយទាត់នាងបន្តទៀតរហូតដល់តែរបួសភ្នែក តែចុងក្រោយគេត្រូវបានអ្នកភូមិនឹងអ្នកជិតខាងនោះបាននាំគ្នាវាយគេឡើងទ្រមខ្លួន។ នេះបង្ហាញថាគំអាងតែខ្លួនជាប្តីគិតថាខ្លាំងទាំងអស់នឹងមិនចង់អោយអ្នកលូកដៃជួយ។ សមមុខហើយដែលគេត្រូវវាយវិញយ៉ាងនេះតើវាឈឺទេ? នៅពេលដែលអ្នកខឹងម្តេចចាំវាយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបែបនេះទៅវិញ។ប្រភព៖ .khmerpenhchet.info